Napsali o nás

Výstava Kouzelný svět, Brno hrad Špilberk, 18.8. - 26.9.2021

Úspěšná výstava naivních malířů

ČTK:

Na Špilberku vystavují naivní umění, třeba malby injekční stříkačkou  / At Špilberk, they exhibit naive art, such as syringe painting

Brno 17. srpna (ČTK) -  Obrazy, jejichž autor Jan Hruška používal místo štětce injekční stříkačku s barvou, vystavuje Muzeum města Brna na hradě Špilberk. Hruška patřil mezi naivní či insitní malíře, kteří nejsou odborně školení, přesto tvoří neopakovatelná díla plná barev, pozitivních motivů a emocí. Mezinárodní výstava Kouzelný svět představuje tvorbu několika desítek umělců z 12 zemí.
Tvorba Hrušky, jenž žil v letech 1918 až 2004, pracoval v drogerii a k malbě se dostal až ve zralém věku, zabírá první výstavní síň. Na první pohled jeho plastické obrazy vypadají jako tkané či vyšívané, Hruška je však tvořil svou osobitou technikou. Barvy postupně nanášel injekční stříkačkou. "Při velkém zvětšení je vidět, že se věnoval i detailům," řekl ČTK kurátor Jindřich Chatrný.
Ve druhé místnosti si návštěvníci prohlédnou tvorbu dalšího jihomoravského malíře, Dušana Chaloupky, jenž se letos dožívá 85 let. Zbytek výstavy tvoří obrazy účastníků pravidelného mezinárodního setkání naivních malířů na zámku v Lysicích na Blanensku. Obrazy vzniklé na sympoziu autoři věnují Spolku přátel naivního a amatérského umění. Na některých je právě lysický zámek, motivy jsou však různé. "Ze zásady nikomu neříkáme, co má malovat, nedáváme žádná témata. To už by pak nebyli oni," uvedl předseda spolku Ladislav Pukl.
Malba naivních umělců je často jednoduchá, například bez stínů, s deformovaným prostorem a perspektivou, prostými motivy. Má však zase jiná pozitiva. "Obrazy naivního umění jsou plné radosti, barev, světla, často je tam humorný podtón," uvedl Chatrný. Jedním z nejznámějších představitelů naivního umění byl světově uznávaný Henri Rousseau. V českém prostředí jej následovali třeba herec Josef Hlinomaz nebo cestovatel Libor Vojkůvka, původní profesí zahradník. Výstava na Špilberku kromě Hrušky a Chaloupky představuje z českých autorů třeba Alexandru Dětinskou a Jiřího Vidláka, dále pak třeba umělce z Rumunska, Itálie i vzdálenějších zemí. Potrvá do 26. září.
Jan Tomandl kš

¨________________________________________________________________________________________________________

Brněnský Deník.cz

Naivní umělci nanášeli barvy injekční stříkačkou i jehlou, teď vystavují v Brně, 18.8.2021 / Naive artists applied paint with a syringe and needle, now exhibiting in Brno

Naivní umění. Pod tímto pojmem se skrývá tvorba neprofesionálních umělců a samouků. Svými výtvory oslavují krásu lidské duše, spojují realitu se sny a přivádí diváky do světa kouzel a fantazie.Lidé se mohou od úterý přijít ponořit do říše snů na brněnský Špilberk. Výstava potrvá až do šestadvacátého září.

První část výstavy připomíná dílo českého naivního malíře Jana Hrušky, který k malbě používal neobvyklou techniku. Barvu nanášel injekční stříkačkou a jehlou. Tím vytvářel dojem, že je obraz vyšívaný nebo tkaný. Druhým českým výtvarníkem je Dušan Chaloupka. Kromě českých umělců se lidé mohou podívat na více než stopadesát děl od několika desítek umělců ze dvanácti zemí. Mezi naivní umělce se řadí i světoznámý malíř Henri Rousseau, který maloval jednoduché symboly a metafory, jež oceňoval například i Pablo Picasso. „Každý má svůj pohled na svět, každý to vidí jinak. Jak se říká, jsou to malíři čistého srdce,“ dodal s pousmáním kurátor Jindřich Chatrný. Malba je často velmi jednoduchá, například bez stínů nebo s deformovanou perspektivou. Malíři používají jednoduché techniky, často mají ale dokonale zpracované detaily. „Ať už jim budeme říkat jakkoliv - insitní, naivní, neškolení - vyznačují se zvláštní citlivostí pro barevné kompozice a schopností vyjádřit radostnou poetiku námětu prostou stylizací předmětů a postav," doplnila spoluautorka výstavy Martina Rudolfová.

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/kultura_region/naivni-umelci-nanaseli-barvy-injekcni-strikackou-i-jehlou-ted-vystavuji-v-brne-2.html

___________________________________________________________________________________________________________

Muzeum města Brna / Brno City Museum

Vítejte v Kouzelném světě! / Welcome to the Magic World!

Mezinárodní výstava naivního umění představí tvorbu několika desítek umělců z dvanácti zemí např. Čechy Alexandru Dětinskou, Dušana Chaloupku, Jiřího Vidláka, z Rumunska Mihau Dascalu, Itálii bude reprezentovat Paolo Laconi, Guido Vedovato, Francii Marion Alexandre. Tím ale výčet zdaleka nekončí. Vedle nových, pro tuto akci vytvořených obrazů, budou prezentována i díla ze sbírky Spolku přátel naivních a amatérských umělců, kteří se tomuto neprávem opomíjenému umění věnují.

Výstava Kouzelný svět začíná 18. srpna 2021!

Pojmem „naivní umění“ je označována tvorba neprofesionálních umělců – samouků, především v malířství. Světově uznávaným představitelem byl Henri Rousseau, jehož dílo oceňovali už jeho současníci jako byl Gauguin či Picasso. Jeho malířský styl je sice naivní, ale dokonalý ve zpracování  – maloval jednoduché symboly a metafory – jeho snové vize a exotické náměty dodnes působí magicky a okouzlují milovníky výtvarného umění. U nás patří k reprezentantům tohoto specifického umění herec a ilustrátor Josef Hlinomaz, cestovatel a fotograf Libor Vojkůvka nebo herečka Iva Hüttnerová.

Naivní umění vyrůstá sice mimo vývojové směry moderního umění, umělce však často inspiruje. Je v něm čistá poezie, ve které člověk a svět jsou v harmonické jednotě.

Dává prostor svobodné fantazii, volně se pohybuje mezi realitou a snem, autoři naivního umění se vyznačují zvláštní citlivostí pro barevné kompozice a schopností vyjádřit radostnou poetiku námětu prostou stylizací předmětů a postav. Ve svých dílech se soustředí na krásu lidské duše, diváky přivádí do světa kouzel a fantazie či exotických krajin a snů a přináší pocit radosti a pohody od každodenních starostí a povinností.

Z českých naivních malířů představíme Jana Hrušku, který „maloval“ nezaměnitelnou technikou – za použití injekční stříkačky a jehly. Postupné nanášení barev tak působí jako tkaní či vyšívání. Dalším výtvarníkem, rovněž Brňanem, je Dušan Chaloupka, který kromě svých děl prezentuje v současnosti také na virtuálních výstavách díla naivistů z celého světa.

Zdroj:  https://www.spilberk.cz/kalendar/kouzelny-svet/
__________________________________________________________________________________________________________
Česká televize

Regionální zpravodajství:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990817-udalosti-v-regionech/video/858164

 

PRO VELKÝ ZÁJEM JE VÝSTAVA Naivní umění  PRODLOUŽENA  DO 17. února 2019.

 

Naivní malíři vystavují v Malé Královopolské galerii

10.01.2019 18:40

Po téměř půlroční přestávce se 9. ledna 2019 znovu otevřela Malá Královopolská galerie na Husitské ulici č. 1 v Brně. Příčinou této přestávky byla rekonstrukce, po jejímž ukončení mají výstavní prostory bezbariérový přístup. Rekonstrukci finančně zajistil Úřad městské části Brno-Královo Pole. Galerie se totiž nachází v předsálí jeho obřadní síně.

První výstavu věnovalo umělecké sdružení Parnas naivním umělcům. Návštěvníci mohou zhlédnout kolekci 48 obrazů ze sbírky Spolku přátel naivního a amatérského umění. Není bez zajímavosti, že na většině obrazů jsou zachyceny různé podoby Státního zámku v Lysicích. Proč, to na vernisáži vysvětlila kastelánka zámku Martina Rudolfová: „Tato díla vznikla přímo v Lysicích. V loňském roce se tam konal už pátý ročník tradičního mezinárodního setkání naivních umělců. Volba lysického zámku není také náhodná. V Lysicích se totiž narodil Josef Hruška, jeden z nejznámějších českých naivních umělců.“

O lysických setkáních hovořil také předseda Spolku naivních a amatérských umělců Ladislav Pukl, který výstavu koncipoval. Uvedl, že loňského setkání se zúčastnili umělci nejen z České a Slovenské republiky, ale také z Izraele, Finska, Rumunska a Slovinska.

Obrazy, které můžete vidět v Malé Královopolské galerii, potěší oči i srdce. Jsou malovány s velkou představivostí, fantazií a podivuhodným smyslem pro barevnost. Krajiny oživují lidé v historických kostýmech i v současném oděvu. Mnozí umělci si pro výtvarné ztvárnění zvolili i pohádkové motivy. Kromě námětů z Lysic návštěvníky jistě zaujmou třeba vesnické výjevy Miroslava Potomy ze Slovenska, krajiny Marji Hammalainen z Finska nebo Dušana Chaloupky z Brna.

Výstava naivních umělců potrvá v Malé Královopolské galerii do 25. ledna. Je volně přístupná od pondělí do pátku, a to v době od 13.00 do 17.30 hodin.  (vr)

Vlevo: Viorica Farkas: Zámek Lysice – Vpravo: Jana Chroustová: V zámecké zahradě

 

V Malé královopolské galerii rozdávali radost naivisté.

/Příspěvek do" Královopolských listů"

Kolekci téměř padesáti obrazů a několika plastik českých, slovenských, finských, izraelských a rumunských naivních amatérských umělců představil počátkem jara v Malé královopolské galerii na Husitské 1 Spolek přátel naivního a amatérského umění, z.s., z Lysic na výstavě "Obrázky pro radost". Veselé nekomplikované obrázky, malované srdcem, neboť je tvoří umělci bez výtvarného vzdělání, obrazy oplývající barvami a jednoduchou, téměř dětskou radostí, zvaly ze zdí galerie návštěvníky ke společnému radostnému prožívání světa. Toto poselství vyjádřil přiléhavě Dušan Chaloupka, jeden z vystavujících naivistů: "Svět se potýká s mnoha problémy. Naivní umění se i na tento svět dívá naivně a chce a dělá jej lepším, s nadějí a optimismem". Však také při zahájení výstavy, na kterém v kulturním programu zazpívali studenti brněnské konzervatoře Vladimír Jindra a Kateřina Jurečková, a jež slovem doprovodila kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová, se celá, ve švech praskající galerie, usmívala.

Spolek přátel naivního a amatérského umění, z.s., který působí již čtvrtým rokem na Státním zámku v Lysicích, pořádá každoročně v jeho prostorách Mezinárodní pracovní setkání naivních amatérských umělců z pěti jmenovaných zemí. Volba místa má své opodstatnění, neboť právě v Lysicích se narodil jeden z předních českých naivistů Jan Hruška (1918-2004). V inspirativním prostřední národní kulturní památky vzniká jedinečná sbírka, neboť každý z umělců zde vždy po skončení sympozia zanechá jedno své výtvarné dílo.

Jana Novotná

Pozvánka do zámku v Lysicích

30.03.2017 10:10

    Jako většina památek ve správě Národního památkového ústavu, otevře o víkendu své brány i Státní zámek Lysice.

    V sobotu 1. dubna v 10.30 hodin bude zahájena celosezonní a mezinárodní výstava s názvem Obrázky (a nejen) pro radost. Představí se na ní malíři a řezbáři z České republiky, Finska, Izraele, Rumunska, Slovinska a Slovenska.

V 11 hodin potom rytířské vlajky symbolicky odmávnou začátek návštěvnické sezony. Šermíři z brněnského Bravo Teamu uvedou představení nazvané Audience.

Státní zámek Lysice patří k nejvíce navštěvovaným památkám v regionu (v loňském roce jej navštívilo téměř 34 tisíc návštěvníků). I letos je připraveno pro návštěvníky několik novinek. Při prohlídkách zámeckých komnat a sálů budou mít obdivovatelé historie možnost podívat se i do prostor, které byly dříve nepřístupné. Například do spojovací chodby mezi přízemím a druhým patrem či do nárožní věžičky mezi východním a severním křídlem. I přes zimu se na zámku usilovně uklízelo a ošetřoval se dochovaný mobiliář. Práci měli také restaurátoři, například u knihovní skříně v jedné ze zámeckých knihoven.

Přístupná už bude rovněž zámecká zahrada, která je unikátní svojí sloupovou kolonádou a terasovitým založením. A právě přípravě na obnovu této zahrady, a také zámeckého zahradnictví s jedinečnou oranžerií a fíkovnou se bude správa zámku po celý rok intenzivně věnovat. Jde o projekt na obnovu zahradních, stavebních i restaurátorských prací pro dotaci IROP z evropských fondů. Pokud se podaří finance (110 milionů Kč) získat, vrátí se zahrada do podoby z konce 19. století. Náročná rekonstrukce by měla proběhnout během dvou až tří let.

Pro letošní rok je tradičně připravena celá řada kulturních akcí, výstav a koncertů. Tou první bude oblíbená výstava květinových velikonočních a jarních aranžmá Jaro na zámku v barvách. Proběhne od 7. do 17. dubna, tedy i na Velikonoce.  (vr)

Dění na zámku je podrobně zveřejněno na www.zamek-lysice.cz.

Obrázky opravdu pro radost

26.03.2017 16:50

    Malá Králopolská galerie v Brně patřila ve dnech 8. až 26. března 2017 unikátní výstavě, nazvané Obrázky pro radost. Šlo o kolekci téměř 50 obrazů ze sbírky Spolku přátel naivního a amatérského umění. Tato díla vznikla většinou na tradičních mezinárodních setkáních, které spolek pořádá v exteriéru Státního zámku v Lysicích. Proč právě tam? V Lysicich se totiž narodil jeden z předních českých insitních umělců Jan Hruška.

Vystavené obrazy a dřevořezby vytvořili nejen umělci z České republiky, ale také z Izraele, Finska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Vytvořili je s velkou představivostí, bezprostředností a nenuceností. Viděli jsme půvabné krajiny, kde se lidé navzájem setkávají, baví, prožívají hezké chvíle. Krajiny, kde se na chvíli zastavil čas. Proto může mezi současníky zavítat i historická postava – spisovatelka Marie von Ebner Eschenbach, a to na obrázku malířky Jany Chroustové. Miroslava Potomu inspiroval život na slovenské vesnici, kde je zvlášť o Velikonocích veselo. Marja Muusa Hamalainen z Finska namalovala domeček na vysokém kopci. Ale pozornému divákovi neunikne, že ani tady nechybějí lidé – užívají si pohodu na houpačce. Orna Geva z Izraele si pro inspiraci zašla do galerie, plné portrétů. Na jednom z nich je muž, jehož tvář zdobí knír. Tento knír ovšem přerůstá rám obrazu. Neubráníte se úsměvu!

Na obrazech samozřejmě nechybějí ani pohádkové motivy. S prožitkem je maluje Dušan Chaloupka, třeba pověst o hadovi se zlatou korunkou. Izraelská malířka Carolina Karpati zase oblékla sovu, papouška a pštrosa do historických kostýmů. Minua Lehvaslaiho z Finska zabydlela zimní zámek nejen lidmi, ale také zvířátky. A místo soch postavila na nádvoří sněhuláky. Každý z vystavujících umělců má prostě svůj nezaměnitelný rukopis, i když volí různou techniku malby.

Organizátoři výstavy připravili pro návštěvníky jedno milé překvapení – několik obrazů, které vytvořil Jan Hruška. Používal při malování zvláštní techniku – nanášel barvy jehlou. Proto vypadají jeho obrazy jako vyšívaná díla.

Musím se přiznat, že jsem z výstavy naivistů odcházela velmi nerada. Jejich obrazy svou barevností a hravostí opravdu vzbuzují radost a optimismus. Obojího je nám v této nelehké době velice zapotřebí.

VĚRA RUDOLFOVÁ

P.S. Pokud jste výstavu Obrázky pro radost neviděli v Brně, mám pro vás dobrou zprávu. Tuto výstavu si můžete od l. dubna do 30. října – tedy po celou návštěvnickou sezonu – prohlédnout ve velké výstavní síni Státního zámku Lysice.

21. 8. 2015

Novinky.cz - Naivní umělci na zámku v Lysicích
NPU - Naivní umělci na zámku v Lysicích Naivní umění

Translate »