Charakter a poslání spolku

Spolek přátel naivního a amatérského umění, z.s. je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují k naplňování společného zájmu příznivci naivního umění. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami.

Účelem a poslání Spolku je především:

  1. Podpora a popularizace naivního umění a jeho autorů.
  2. Vytvoření sbírky naivního umění.
  3. Pořádání veřejných akcí propagujících naivní umění.

Jednou z hlavních činností je organizace pravidelných pracovních setkání naivních umělců, tzv. „Tvoření“. První Tvoření pod názvem „In memoriam Jana Hrušky“ úspěšně proběhlo od 2.8. do 8.8.2014 na zámku v Lysicích a další se bude konat každoročně opět na Lysickém zámku. Tvoření probíhá při běžném provozu a tak návštěvníci zámku mohou vidět naivní umělce při jejich práci. Tvoření doprovází i prodejní výstava děl účastníků. Každý z účastníku Tvoření ponechá jedno ze svých děl Spolku a postupně tak bude vznikat sbírka současného naivního umění.

Translate »