Literatura

Anton Kollár, Jak jsem poznával a sbíral naivní umění
Ladislav Pukl, Jan Hruška - O malíři, který maloval radost pro radost jiných" (FO ART, 2008)

ART BRUT A NAIVNÍ UMĚNÍ

Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 

Translate »