Úvod

Virtuální výstavy Mosty - Bridges

Vážení přátelé,

v době koronavirové, v době zrušení téměř všech akcí, vám nabízíme virtuální výstavy Mosty - Bridges. Najdete zde díla naivních umělců doslova z celého světa. Tyto výstavy začal každý týden již od dubna zveřejňovat na Facebooku předseda spolku Ladislav Pukl. My vám je také nabízíme k prohlédnutí a potěšení.

 

20. virtuální výstava 18.10.2020

Milí přátelé, je neděle odpoledne. Zvu vás na dobrou kávu a nabízím jubilejní 20. virtuální výstavu Mosty - Bridges.
Největší dárek, který můžeš někomu dát, je tvůj čas, protože, když někomu daruješ svůj čas, daruješ mu kousek svého života,
který už nikdy nevrátíš. A to já pro přátelé dělám rád, to je můj dárek vám.
Dnes jsou to umělci:
Dear friends, it is Sunday afternoon. I invite you for a good coffee and I offer the jubilee 20th virtual exhibition Mosty - Bridges. The greatest gift you can give someone is your time, because when you give your time to someone, you give them a piece of your life, which you will never return. And that's what I do for friends, glad, this is my gift to you.
Today they are artists:

19. virtuální výstava 4.10.2020

Drazí přátelé,
Zdravím vás znovu po nemoci. Blíží se pátá hodina odpolední, blíží se čas na čaj nebo dobrou kávu.
Nabízím vám další, již 19. virtuální výstavu Mosty - Bridges.
Podívejte se co dělají naši přátelé, hezký zážitek. Dnes jsou to tito umělci:

Dear friends,
I greet you again after illness. Five o'clock in the afternoon is approaching, it's time for tea or good coffee.
I offer you another, already 19th virtual exhibition Mosty - Bridges.
See what our friends are doing, nice experience. Today it is these artists:
Valéry Vecu-Quitard, Mirko Bajsic, Justin Abelman, Paule Bernard Roussel, Kikka Nyrén, Luciano Lipreri, Maurizio Vinanti, Marie Bartolini, Juraj Lavroš Art Naive, Guido Vedovato, Myriam Arnold Llao, Sevada Grigoryan, Olaf Ulbricht, Olga Suslova, Celestino Antenucci, Christine Fraga Frénot, Paolo Laconi, Paul Corfield, Tomáš Štolba, Franco Mora, Nikolay Stoev, Luboš Brett, Rado Jarábek, Marion Alexandre, Paweł Widera, Arlette Martin, Domenico Amato, Mara Sklenka, Salvo Caramagno, Mihai Dascalu, Tomáš Limberk, Jean-Pierre Lorand, Paola Abbruzzese, Paule Bernard Roussel, Gianni Pontiroli, Jana Chroustová, Tatjana Tibru, Florindo Coletti, Jiří Vidlák, Adzana Modlitbova, Fernanda Azevedo, Cristian Hartie, Giuliano Zoppi, Pilar Sala, Carlo Carlesi, Rafael Leon, Franco Mora

18. virtuální výstava 6.09.2020

Milí přátelé,
opět je tu pondělí a chci vám udělat radost. Zveřejňuji již 18. virtuální výstavu Mosty - Bridges
Tak si to v klidu doma a při dobré kávě prohlédněte.
Dnes jsou to umělci:

Dear friends,
it's Monday again and I want to make you happy and publish the 18th virtual exhibition Most - Bridge
So take a look at it in peace, at home and with a good coffee. Today they are artists:

Elisabeth Davy-Bouttier, Minna Lehväslaiho, Paolo Laconi, Tomáš Limberk, Myriam Arnold Llao, Paola Abbruzzese, Amanda Clark, Loreno Martellini, Ismail Helou, Olaf Ulbricht, Paul Corfield, Sevada Grigoryan, Jana Chroustová, Edith Micheli, Kikka Nyrén, Dusan Chaloupka, Alejandro Pinzón, Mihai Dascalu, Florindo Coletti, Odile Bron, Zoran Andjelkovic, Clyv Art Naïf, Valéry Vecu-Quitard, Christine Fraga Frénot, Adzana Modlitbova, Miki Rehmann, Lola López, Gianni Pontiroli, Lucio Gatteschi, Vito Cano, Rosalia Mena, Rado Jarábek, Paweł Widera, Guido Vedovato, Maurizio Vinanti, Valerie Lacalmontie, Arlette Artnaifarlette Martin, Alexandra Dětinská, Yvette Total, Justin Abelman, Thérèse Coustry, Paule Bernard Roussel

17. virtuální výstava 23.08.2020

Tak a je čas na dopolední kávu.
V pondělí jsou galerie uzavřené. Tak opět otvírám naší virtuální galerii. A nabízím další už 17. virtuání výstavu Most - Bridge.
Dnes jsou to umělci:
So it's time for morning coffee.
The galleries are closed on Mondays. So I'll open our virtual gallery. And I am offering another 17th virtualization exhibition Most - Bridge.
Today they are artists:

15. virtuální výstava 04.08.2020

Drazí přátelé,
je to pomalu večer. Se sklenkou vína může být příjemně a pojďme se podívat na 15. virtuální výstavu Most-Bridge.
Dnes jsou to umělci:

Dear friends,
it's a slow evening. Having a glass of wine can be enjoyable and let's take a look to the 15th virtual exhibition Most-Bridge.
Today they are artists:

Rosalia Mena, Guido Vedovato, Jiří Vidlák, Dadí Isabel Dangelo, Olga Suslova, Celestino Antenucci, Leandro Lamas, Paweł Widera, Pilar Sala, Florindo Coletti, Anna Wajda, Mirko Bajsic, Robson Faria Barros, Farkas Viorica Ana, Zoran Andjelkovic, Cesare Novi, Holly Wojahn, Amanda Clark, Badita Ioan Maric, Giuliano Zoppi, Myriam Arnold Llao, Artnaifarlette Martin, Christine Fraga Frénot, Olaf Ulbricht, Cristian Badila, Gianni Pontiroli, Miki Rehmann, Zsóka Halasz, Cristian Hartie, László Koday,, Charles Dereck van Wickel, Martin Pap, Charlotte Julian, Sevada Grigoryan, Kikka Nyrén, Maurizio Maglio, Alexia Molino, Slikar Drago Marelja, Odile Bron, Paolo Laconi, Antonio Capuzzo, Valéry Vecu-Quitard,CZ

14. virtuální výstava 19.07.2020

Milí přátelé.
Je neděle odpoledne a je tady Virtuální výstava Most - Bridge v pořadí 14. Je to trošku později, může to být k čaji o páté. Nebo k pozdější kávě.
Příjemné odpoledne a pohodu u výstavy.
Dnes jsou to autoři:
Dear friends.
It's Sunday afternoon and there's the Virtual Exhibition Bridge - Bridge in the order of 14. It's a little later, it may be for tea at five. Or for later coffee.
Pleasant afternoon and well-being at the exhibition.
Today they are the authors:
Vladimir Ivančan, Arlette Martin, Celestino Antenucci, Florindo Coletti, Jan Glozik, Myriam Arnold Llao, Jean-Pierre Lorand, Paolo Laconi, László Koday, Sam Carlos, Kikka Nyrén, Abu Bakar Abdullah, Yvette Total, Olga Suslova, Alejandro Pinzón, Amanda Clark, Zsóka Halasz, Leandro Lamas, Justin Abelman, Vito Cano, Valerie Lacalmontie, Alexandra Dětinská, Zoran Andjelkovic, Marion Alexandre, Anna Wajda, Sevada Grigoryan, Calistrat Robu, Pilar Sala, Odile Bron, Țibru Tatiana, Nikolay Stoev, Annunziata Orsini, Lucio Gatteschi, Mihai Dascalu, Florin Maricica Bejinari, Valéry Vecu-Quitard, Holly Wojahn, Luboš Brett, Antonio Capuzzo, Olaf Ulbricht, Rado Jarábek, Paule Bernard Roussel, Paweł Widera, Alexia Molino, Rafael Leon, Bohumila Koutková,

13. virtuální výstava 12.07.2020

Drazí přátelé.
Je neděle a už jste z procházky doma. Udělejte si hezké odpoledne. Udělejte si dobrou náladu virtuální výstavou.
Podívejte se, co naši přátelé dělají.Co mají nového. Tak vám nabízím Mosty-Bridges v pořadí 13. Toto číslo je pro mne štastné. Tak ať je štastné i pro vás.
Dnes jsou tady umělci:

Dear friends.
It's Sunday and you're home from the walk. Have a nice afternoon.
Make a good mood with a virtual exhibition.
See what our friends are doing. What's new.
So I offer you Bridges-Bridges in the order of 13.
This number is happy for me. So may it be happy for you too.
Today there are artists here:
Ján Jan Glozik, Olaf Ulbricht, Maria Tereza Braz, Amanda Clark, Clyv Art Naïf, Kikka Nyrén, Alexia Molino, Zsóka Halasz, Crucita Gutiérrez Segovia, Badita Ioan Maric, Alexandra Dětinská, Paule Bernard Roussel, Valéry Vecu-Quitard, Farkas Viorica Ana, Myriam Arnold Llao, Zoran Andjelkovic, Jiří Vidlák, Artnaifarlette Martin, Gianni Pontiroli, Holly Wojahn, Justin Abelman, Manola De Gobbi Fantoni, Fernanda Azevedo, Thérèse Coustry, Calistrat Robu, Martin Pap, Guido Vedovato, Alejandro Pinzón, Cristian Hartie, Gustav Ioan Hlinka, Paweł Widera, Paolo Laconi, Florindo Coletti, Pilar Sala, Sam Carlos, Rosalia Mena, Anna Wajda, Miki Rehmann, Rado Jarábek, Minna Lehväslaiho, Adzana Modlitbova, Olga Suslova, Jean-Pierre Lorand, Antonio Capuzzo, Miroslav Potoma, Sevada Grigoryan

12. virtuální výstava 05.07.2020

Drazí přátelé.
dnešní 12. virtuální výstava se bude trochu lišit.
Malíř Giuliano Zoppi nás opustil. Společně ho doprovodíme do nebe malířů. Zůstane v našich vzpomínkách jako přítel.
Jako člověk co něco dokázal.  Dokázal okamžiky života zachytit svým rukopisem. S nadsázkou i humorem jemu vlastním.
Čest jeho památce.

Dnešní výstavy se účastní umělci:
Dear friends.
Today's 12th virtual exhibition will be a little different.
Painter Giuliano Zoppi left us.
Together we will accompany him to the sky of painters.
He will remain in our memories as a friend.
Like a man who did something.
He was able to capture the moments of life with his handwriting.
With exaggeration and humor of his own.
Honor his memory.
today's exhibition is attended by artists:
Paul Corfield, Kikka Nyrén, Holly Wojahn, Miria Nardini, Ismail Helou, Rosalia Mena, Olaf Ulbricht, Olga Suslova, Farkas Viorica Ana, Valéry Vecu-Quitard, Amanda Clark, Myriam Arnold Llao, Vladimir Ivančan, Christine Fraga Frénot, Gustav Ioan Hlinka, Luciano Lipreri, Ioanna Veremi, Martin Pap, Calistrat Robu, Paule Bernard Roussel, Mirko Bajsic, Predrag Gazivoda, Clyv Art Naïf, Arlette Artnaifarlette Martin, Antonio Capuzzo, Giovanni Paolo Rossi, Florin Maricica Bejinari, Manola De Gobbi Fantoni, Zsóka Halasz, Crucita Gutiérrez Segovia, Maria Tereza, Salvo Caramagno, Tomáš Štolba, Alejandro Pinzón, László Koday, Paolo Laconi, Isabelle Bryer, Cristian Hartie, Bohumila Koutková, Jean-Pierre Lorand, +Giuliano Zoppi

11. virtuální výstava 28.06.2020

Milí přátelé.
Máme neděli odpoledne. Nabízím vám procházku virtuální galerii v pořadí 11, Most - Bridge. Tak hezké odpoledne s dobrou kávou a v pohodě.
Dnes máme tyto autory:
Dear friends.
We have Sunday afternoon. I offer you a walk through the virtual gallery in the order of 11, Bridge - Bridge. so nice afternoon with good coffee and cool.
Today we have the following authors:
Gianni Pontiroli, Sevada Grigoryan, Franco Mora, Kikka Nyrén, Martin Pap, Christine Fraga Frénot, Rado Jarábek. Paola Abbruzzese, Olaf Ulbricht, Mihai Dascalu, Tibru Tatjana, Predrag Gazivoda, Lucio Gatteschi, Marion Alexandre, Paolo Laconi, Cesare Novi, Valéry Vecu-Quitard, Veronica Labat, Monic Michele, Amado Gonzalez, Luboš Brett, Holly Wojahn, Carmen Corcelles, Alexia Molino, Amanda Clark, Antonio Capuzzo, Crucita Gutiérrez Segovia, Justin Abelman, Paweł Widera, Giovanni Paolo Rossi, Zsóka Halasz, Yvette Total, Jiří Vidlák, Farkas Viorica Ana, Aurica Boboescu, Miki Rehmann, Thérèse Coustry, Miria Nardini, Salvo Caramagno, Giuliano Zoppi, Guido Vedovato, Clyv Art Naïf, Mirko Bajsic, Luciano Lipreri,

10. virtuální výstava 21.06.2020

Drazí přátelé.
Dnes je desátá virtuální výstava.
Vrátím se, deset týdnů v koroně virového času prošlo strašně rychle.
Takže možná Bridges - to, co jsem chtěl, sblížilo hodně lidí.
Objevuji nové poklady. Dokud bude zájem, budu objevitelem.
Je mi ctí setkat se se zajímavými lidmi.
Děkuji za mou životní práci.
Nebyla to ztráta času.
Dnes vám představuji tyto umělce:
Dear friends.
Today is the tenth virtual exhibition.
I'll be back, ten weeks in the corona of viral time passed terribly fast.
So maybe Bridges - what I wanted - brought a lot of people together.
I discover new treasures. As long as there is interest, I will be a discoverer.
I am honored to meet interesting people.
Thank you for my life's work.
It was not a waste of time.
Today I present you these artists:
Thérèse Coustry, Dusan Chaloupka, Amálie Fernandéz, Antonio Capuzzo, Guido Vedovato, Olaf Ulbricht, Holly Wojahn, Jean-Pierre Lorand, Isabelle D'Angelo, Adi Lev, Miroslav Potoma, Cesare Novi, Maria Tereza Braz, Celestino Antenucci, Badita Ioan Maric, Zsóka Halasz, Mirko Bajsic, Alejandro Pinzón, Lola López, Minna Lehväslaiho, Marion Alexandre, Robson Faria Barros, Tibru Tatjana, Vito Cano, Kikka Nyrén, Paolo Laconi, Christine Fraga Frénot, Aurica Boboescu, Paule Bernard Roussel, Maya Starr, Giuliano Zoppi, Rosalia Mena, Florin Maricica Bejinari, Pilar Sala, Maurizio Maglio, Amanda Clark, Valerie Lacalmontie, Myriam Arnold Llao, Justin Abelman, Arlette Artnaifarlette Martin, Yvette Total, Loreno Martellini, Rado Jarábek, Valéry Vecu-Quitard, Farkas Viorica Ana, Luboš Brett, Bohumila Koutková, Ada Breedveld, Avila Baltodano Ricardo, Adriana Giancrisostomo, Cristian Hartie

9. virtuální výstava 14.06.2020

Drazí přátelé,
týden uběhl velmi rychle a tak nabízím výstavu na odpoledne.
Je to pouze virtuální výstava, Most - Bridge 9 . Je to přání dobré nálady a pohody.
Dnes jsou tady tito umělci:
Dear friends,
the week has passed very quickly and so I offer an exhibition for the afternoon.
It is only a virtual exhibition, Bridge 9. It is a wish for good mood and well-being.
Today are the following artists here:
Zoran Andjelkovic, Paweł Widera, Holly Wojahn, Justin Abelman, Maria Teresa Bras, Kikka Nyrén, Loreno Martellini, Yvette Total, Jean Deletre, Vladimir Ivančan, Jean-Pierre Lorand, Pilar Sala, Calistrat Robu, Florindo Coletti, Charlotte Julian, Cristian Hartie, Lucilla Mafucci, Marion Alexandre, Myriam Arnold Llao, Crucita Gutiérrez Segovia, Farkas Viorica Ana, Jean Deletre, Annunziata Orsini, Cesare Novi, Rosalia Mena, Carlo Moretti, Slikar Drago Marelja, Guido Vedovato, Jiří Vidlák, Crucita Gutiérrez Segovia, Gianni Pontiroli, Miria Nardini, Dusan Chaloupka, Lucio Gatteschi, Françoise Güggenbühl, Judith Clay, Antonio Capuzzo, Ismail Helou, Amanda Clark, Artnaifarlette Martin, Valéry Vecu-Quitard, Luboš Brett, Clyv Art Naïf, Olga Suslova, Minna Lehväslaiho

8. virtuální výstava 07.06.2020

Drazí přátelé,
týden uběhl velmi rychle, pojďme udělat pěknou neděli jedním kliknutím. Pojďme si dát kávu a dezert.
Pojďme se ponořit do světa naivního umění našich přátel, virtuální výstavy Most-Bridge 8
Dnes jsou to autoři:
Dear friends,
the week passed very quickly, let's make a nice sunday with one click. Let's have coffee and dessert.
Let's dive into the world of naive art of our friends, virtual exhibition Most-Bridge 8
Today they are the authors:
Guido Vedovato, Marion Alexandre, Christine Fraga Frénot, Justin Abelman, Gigi Morenne, Myriam Arnold Llao, Rado Jarábek, Jiří Vidlák, Isabelle D'Angelo, Florin Maricica Bejinari, Diego Ceano, Rosalia Mena, Holly Wojahn, Alexandra Dětinská, Martin Pap, László Koday, Amado Gonzalez, Paolo Laconi, Badita Ioan Maric, Adzana Modlitbova, Janoš Paprikaš, Adriana Giancrisostomo, Mihai Dascalu, Miki Rehmann, Miroslav Potoma, Antoinette Kelly, Ismail Helou, Amanda Clark, Minna Lehväslaiho, Mariana Mihut, Florindo Coletti, Rafael Leon, Calistrat Robu, Gianni Pontiroli, Zsóka Halasz, Alexia Molino, Jean-Pierre Lorand, Valéry Vecu-Quitard, Luboš Brett, Olaf Ulbricht, Paola Abbruzzese, Pilar Sala, Yvette Total, Leandro Lamas, Mirko Markesič, Giuliano Zoppi, Lucilla Mafucci, Farkas Viorica Ana, Edmar Fernandez,

7. virtuální výstava 31.05.2020

Milí přátelé,
je neděle odpoledne a to je čas na dobrou kávu.
Tak proč to nespojit i s další virtuální výstavou.
Most - Bridge 7
Dnes jsou tady umělci:
Dear friends,
It's Sunday afternoon and it's time for a good coffee.
So why not combine it with another virtual exhibition.
Bridge 7
Today there are artists here:

Loreno Martellini, Minna Lehväslaiho, Ismail Helou, Antonio Capuzzo, Justin Abelman,Marion Alexandre, Odile Bron, Lucio Gatteschi, Jean Deletre, Diego Ceano, Nena Kirchesch, Evelio Barbaro Fernandez Lopez, Jean-Pierre Lorand, Paola Abbruzzese, Gianni Pontiroli, Rosalia Mena, Michel Naze, Rado Jarábek, Mariana Mihut, Alain Donnat, Guido Vedovato,
László Koday, Luciano Lipreri, Celestino Antenucci, Monic Michele, Franco Mora, Giuliano Zoppi, Maria Teresa Bobbio, Charlotte Julian, Maria Teresa Bobbio, Zoran Zaric, Dusan Chaloupka, Pilar Sala, Maria Tereza Braz, Nicole Avezard, Badita Ioan Maric, Carmen Corcelles, Paolo Laconi

 

6. virtuální výstava 24.05.2020

Drazí přátelé,
hezkou neděli. Počasí je slunečné, prší,
a před duhou pošlu jeden Duhový most,
Dopřejte si dobrou kávu a podívejte se, co vytvořili naši přátelé .
Dnes jsou to umělci:
Dear friends,
have a nice Sunday. The weather is sunny, it's raining,
and before the rainbow I will send one Rainbow Bridge,
Treat yourself to a good coffee and see what our friends have created.
Today they are artists:
Ismail Helou, Adzana Modlitbova, Aurica Boboescu, Amanda Clark, Paule Bernard Roussel, Mirko Bajsic, Mihai Dascalu, Carmen Garcia Agüera, Amalia Koliali, Riitta Kolari, Gianni Pontiroli, Costel Iftinchi, Diego Ceano, Miki Rehmann, Justin Abelman, Tove Marie Hunt, Maya Starr, Maria Teresa Bobbio, Tomáš Štolba, Lucilla Mafucci, Paul Corfield, Lola López, Luciano Lipreri, Carmen Cortcelles, Paola Abbruzzese, Stjepan Ivanec, Nikolay Stoev, Jiří Vidlák, Holly Wojahn, Luboš Brett, Loreno Martellini, Zoran Andjelkovic, Jean-Pierre Lorand, Petr Řezbář Novotný, Badita Ioan Maric, Antonio Capuzzo, Alejandro Pinzón, Florindo Coletti, Dusan Chaloupka, Evelio Barbaro Fernandez Lopez, Giuliano Zoppi, Paolo Laconi, Edith Micheli, Minna Lehväslaiho,

 

5. virtuální výstava 14.05.2020

Drazí přátelé,
je čas na kávu před polednem a zveme vás na pátou virtuální výstavu, krásný a relaxační den pro Vás.Dnes jsou na výstavě tito autoři:
Dear friends, it's coffee time before noon and we invite you to the fifth virtual exhibition, a beautiful and relaxing day for you.
Today are the following authors at the exhibition:

Robson Faria Barros, Marie Vergne, Myriam Arnold Llao, Badita Ioan Maric, Leandro Lamas, László Koday, Maria Teresa Bobbio, Farkas Viorica Ana, Ioanna Veremi, Cristian Badila, Justin Abelman, Jean-Pierre Lorand, Miki Rehmann, Jan Glozik, Luboš Brett, Giuliano Zoppi, Paweł Widera, Aurica Boboescu, Philippe Seutin, Guido Vedovato, Rado Jarábek, Ana María Nale, Zsóka Halasz, Jeroma Matias Tabell, Gianni Pontiroli, Paolo Laconi, Yvette Total, Franco Mora, Piero Pierini, Alexia Molino,Adzana Modlitbova, Alexandra Dětinská, Tatjana Tibru, Jiří Vidlák, Nikolay Stoev, Diego Ceano

 

4. virtuální výstava 10.05.2020

Krásný den matek
a jediným kliknutím se dostanete do světa matek, které nás budou hladit,
naše duše s jejich obrázky
Za to si zaslouží náš obdiv a díky.
Dnes se vstavy účastní tito umělci:
Beautiful mother's day
and with a single click you will get into the world of mothers who will caress us,
our souls with their pictures
He deserves our admiration and thanks for that.
Today the following artists take part in the exhibition:
Rado Jarábek, Yuri Šumarev, Guido Vedovato, Antonio Capuzzo, Badita Ioan Maric, Mirko Bajsic, Rafael Leon, Miria Nardini, Justin Abelman, Olaf Ulbricht,
Miro Vladar, Florin Maricica Bejinari, Zsóka Halasz, Dusan Chaloupka, Gianni Pontiroli,Paweł Widera, Myriam Arnold Llao, Bohumila Koutková, Jiří Vidlák, Marie Bartolini, Mihai Dascalu, Calistrat Robu, Giovanni Paolo Rossi, Holly Wojahn, Martin Pap, Christian Vatan, Nerina Ganzi, Pilar Sala,

3. virtuální výstava

25.04.2020

Krásnou neděli přátelé,  k dobré kávě navštivte další ze série virtuálních výstav Most - Bridge.
Most spojí dvě města, dvě vesnice, ale lehce spojí i dva lidi, kteří by se jinak nesetkali.
A z toho mám velkou radost,když se to podaří.
Jedním klikem a jste v jiném světě. Dnes jsou to umělci, kteří se o to pokusí:
Have a nice Sunday and a good coffee visit another in a series of virtual exhibitions Bridge - Bridge.
The bridge connects two cities, two villages but easily connects two People, who would not otherwise meet.
And I'm very happy about that, if it works out.
One click and you are in another world. Today they are artists who will try:
Rado Jarábek, Guido Vedovato, Marion Alexandre, Farkas Viorica Ana, Adéle Bantjes, Zsóka Halasz, Holly Wojahn, Luboš Brett, Jiří Vidlák, Catherine Carlier, Paola Abbruzzese, Françoise Güggenbühl, Lucy Grossmith, Franco Mora, Amado Gonzalez, Paule Bernard Roussel, Giuliano Zoppi, Justin Abelman, Loreno Martellini, Kikka Nyrén, Maria Tereza Braz, Adriana Giancrisostomo, Florin Maricica Bejinari, Marie Vergne, Martine Alison, Paolo Laconi, Gianni Pontiroli, Jean-Pierre Lorand

2. virtuální výstava 25.04.2020

Vážení přátelé umění,

dnes je to druhá, druhá výstava ze série Most-Bridge
Známí umělci zde mají svá nejnovější a starší díla, jsou vytvořena pro vaše oči a srdce, věřte mi, nejste v této obtížné situaci sami. Krásný zážitek.
Ladislav Pukl, prezident Asociace přátel naivního umění

Dear friends of art, today is the second, second exhibition from the Most-Bridge series
Famous artists have their latest and older works here, they are created for your eyes and heart, believe me, you are not alone in this difficult situation.
Beautiful experience.
Ladislav Pukl, President of the Association of Friends of Naive Dnes jsou to umělci:
Today they are artists:
Badita Ioan Maric, Dadí Isabel Dangelo, Valéry Vecu-Quitard, Colette Falardeau, Zoran Zaric, Mihai Dascalu, Olaf Ulbricht, Yvette Total, Justin Abelman, Costel Iftinchi, Florin Maricica Bejinari, Michal Škrovina, Alexandra Dětinská, Franco Mora, Adzana Modlitbova, Alexia Molino, Pilar Sala, Barba Pacula, Veronica Labat, Françoise Güggenbühl, Jiří Vidlák, Tove Maria Hunt, Vicky Jordana Híjar, Lucilla Mafucci, Amado Gonzalez,
Ιωάννα Βερέμη, Miro Vladar, Stjepan Ivanec, Drago Marelja, Divany Vanni, Miria Nardini, Crucita Gutiérrez Segovia, Christine Fraga Frénot, Giovanni Paolo Rossi, Myriam Arnold Llao, Guido Vedovato, Luboš Brett, Calistrat Robu, László Koday, Emin Başaranbilek, Maria Tereza Braz, Rado Jarábek

1. virtuální výstava 18.04.2020

Stačí jeden klik a 89 děl našich přátel vám nabídnou pohodu a klid, dnes jsou to autoři:
Just one click and 89 works by our friends will offer you peace and good humor, today the authors are:
Paolo Laconi, Fernanda Azevedo Pires, Badita Ioan Maric, Olga Suslova, Amado Gonzalez, Carole Perret, Robson Faria Barros, Myriam Arnold Llao, Lucy Grossmith, Maria Teresa Bobbio, Nancy Albro, Yvette Total, Marion Alexandre, Mihai Dascalu, Alexia Molino, Anna Tengli-Truchel, Guido Vedovato, Rado Jarábek, Lucilla Mafucci, Predrag Gazivoda, Marja-Muusa Hämäläinen, Gianni Pontiroli, Paola Abbruzzese, Florindo Coletti, Jiří Vidlák, Calistrat Robu, Melita Olmeda, Justin Abelman, Leandro Lamas,Aurica Boboescu, Zsóka Halasz, Miria Nardini, Luboš Brett,

9.6.2020

VII. mezinárodní setkání naivních umělců "In memoriam Jana Hrušky"

se v tomto roce  z důvodu pandemie koronaviru NEUSKUTEČNÍ. Budeme se na vás těšit v příštím roce, v srpnu 2021.

****

Vážení a milí přátelé,

prosím přijměte naši omluvu, že vzhledem k situaci jsme museli učinit neradostné rozhodnutí letošní ročník, tedy VII. ročník Mezinárodního setkání naivních a amatérských umělců zrušit.

Díky epidemiologickým opatřením víme, že zahraniční účastníci a naši přátelé, nemohou přijet a mezinárodní setkání bez nich by ztratilo smysl.

Věříme, že Váš zájem zúčastnit se setkání můžeme přesunout na rok 2021, v termínu 15. - 20. 8. 2021.

Současně se snažíme přesunout na rok 2021 i velkou letošní výstavu, která se měla uskutečnit v srpnu a září 2020 v Brně, v Křížové chodbě Nové radnice. Prezentovat Vaše díla bez Vás by nás netěšilo.

Posílám Vám jako snad milou vzpomínku tištěnou podobu Ohlédnutí za loňským setkáním a jsem smutná, že nemohu připojit i přihlášku na letošní ročník.

Přejeme Vám, abyste byli Vy i Vaši blízcí zdraví a hodně sil a naděje zvládnout nečekanou komplikaci letošního jara a zřejmě i léta.

Moc na Vás všechny myslíme a malujte prosím pro radost svou i ostatních!

Martina Rudolfová a Ladislav Pukl

****

Good Day,

having considered the current situation, we have been forced to take the decision to canel this yer´s event., the VII International Convention of Naive and Amateur Artists, for which please accept our sincerest apologies. Financial difficulties asside, foreign participants might not be allowed to leave their countries of residence and we could not guarantee that they would be granted entry into Czech republic due to the preventive measures against the Covid-19 pandemic and there would be no point in holding the convention in your absence.

We hope that you will nonetheless be interested in participating in the event., which has been  postponed to next year, i.e.  15-20  August 2021. We are also trying our best to postpone this year´s grand exibition, originally scheduled to Place in August and September 2020 at the premises of the New town Hall in Brno. We could not take any pleasure i n showing your works without you being present.

We are sending you a booklet commenorating the last year´s convention as a souvenir, and Perhaps also an invitation, and  we wish you nearest and  dearest good health, strength and hope to endure this unexpected predicament.

You are forever in our minds and we hope that you will carry on painting to give joy to Yourseleves and others.

Martina Rudolfova and Ladislav Pukl                                                                                                                                                  On behalf of Fiends of Naive and Amateuer Arts

9.3.2020

VII. mezinárodní setkání naivních umělců "In memoriam Jana Hrušky"

se bude konat opět na Státním zámku v Lysicích v termínu 16. - 22. 8. 2020.

Kouzelný svět

8.3.2020

Již nyní připravujeme velkou výstavu KOUZELNÝ SVĚT.

Výstavu budete moci navštívit v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na Dominikánském náměstí od 20. srpna do 11. září 2020.

Budou vystavena díla významného naivního malíře Jana Hrušky (1918 - 1994) a současného brněnského naivního malíře Dušana Chaloupky, který letos oslavuje významné životní jubileum. Další část výstavy budou tvořit díla 33 naivních umělců z 11 evropských zemí, kteří se zúčastnili I. až VI. ročníku mezinárodního setkání naivních umělců "In memoriam Jana Hrušky" na zámku v Lysicích.

Ohlédnutí 2019

1. 3. 2020
Prohlédněte si naše Ohlédnutí za VI. ročníkem Setkání umělců „In memoriam Jana Hrušky“, které se konalo v srpnu 2019:

Video ze Setkání umělců v roce 2018:

Vítáme vás

Vážení návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách našeho Spolku přátel naivního a amatérského umění, z.s.

Naším posláním je popularizace naivního umění a jeho autorů, čehož chceme dosáhnout nejen organizací setkávání naivních umělců a jejich příznivců, ale i prezentací jejich tvorby široké veřejnosti.

Budeme potěšeni, pokud Vás naše stránky o naivním umění zaujmou a přivítáme Vaši podporu, kterou můžete projevit svými názory a příspěvky, účastí na akcích, které budeme pořádat a nebo jen tím, že se o radostné prožitky z tvorby naivních umělců podělíte se svými přáteli.

[

Translate »